Assessment centrum

25. 9. 2018|  Rady a tipy pre uchádzačov

Obrázek k článku

Strašiak alebo zaujímavá skúsenosť?

Assessment centrum, alebo skupinový pohovor, je u nás jednou zo zatiaľ menej rozšírených foriem výberu zamestnancov. Čo vlastne tento pojem znamená, v čom sa líši od bežných pohovorov a aké výhody či nevýhody prináša, sa vám prostredníctvom tohto článku pokúsime vysvetliť.

Čo znamená pojem Assessment centrum?

Ako už bolo spomenuté, v skratke ide o skupinový pohovor. V širšom poňatí sa jedná a jednu z najkomplexnejších metód výberu tých najvhodnejších kandidátov pre špecifickú pracovnú pozíciu. Vďaka kombinácií rôznych metód a prítomnosti väčšieho počtu pozorovateľov je AC zároveň najúspešnejšou z ciest výberu nových zamestnancov. Pozrime sa podrobnejšie na to, čo od Assessment centra (ďalej skrátene AC) očakávať, a ako sa na neho čo možno najlepšie pripraviť.

Základné rozdiely medzi pohovorom a AC

Z hľadiska časovej náročnosti je AC podstatne náročnejší proces. Kým klasický pohovor kandidáta trvá v priemere hodinu, dĺžka AC sa pohybuje v rozpätí niekoľkých hodín, až celého dňa. Možno sa na prvý pohľad môže zdať, že účelom tak časového pohovoru je čo najviac vyčerpať a vystresovať kandidáta a poznať tým jeho odolnosť, no nie je to tak úplne pravda. Odolnosť voči stresu je u kandidáta určite dôležitý aspekt, no AC cieli predovšetkým na identifikovanie jeho pravej osobnosti, ktorá nie je štylizovaná (ako to u pohovoroch naopak často býva). A k vystúpeniu z role dochádza až po určitej dobe, kedy z kandidáta tiež opadne stres a začne sa správať prirodzene. Prípadne sa môže prejaviť pri riešení zadaných úloh, ktoré kandidát rieši v skupine a nie individuálne. U AC býva spravidla prítomných viac konzultantov alebo hiring manažérov (od 3-5) a účastníkov býva tiež niekoľko (od 5-10).

Spôsoby hodnotenia a zložky AC

V úvode sme spomínali komplexnosť hodnotenia AC. Čo to teda znamená? K AC je vždy vypracovaná podrobná metodológia a matica, ktorá určuje aká špecifická kompetencia sa bude hodnotiť ktorou z metód. Assessment centrum vždy kombinuje tvrdé dáta v podobe testov (či už jazykových, logických alebo psychometrických) s osobným hodnotením kandidáta. Testy sú pritom postavené vždy tak, aby neboli jednoduché a teda aby test v danom čase väčšinou nebolo možné zvládnuť. Na výsledkoch pritom síce záleží, ale len do určitej miery – u kandidáta sa taktiež týmto spôsobom overuje jeho odolnosť voči stresu. Pri osobnom hodnotení sa pozoruje ako kandidát intereaguje s ostatnými účastníkmi – overujú sa aspekty je osobnosti ako je tímovosť, schopnosť spolupráce, akú rolu v skupine zastáva, a podobne.

Čo sa týka typov zadávaných úloh, pri AC sa tiež môžete dostať do styku s riešením prípadových štúdií, a to buď individuálne (napr. Business case study) alebo v skupine, kde spoločne máte argumentovať a nájsť to najlepšie možné riešenie. Ďalšou možnou súčasťou AC je tzv. face to face meeting, teda krátke osobné interview. V rámci neho preberiete s konzultantom buď výsledky Vášho AC, alebo sa pobavíte podrobnejšie o Vašom CV. V závere je určite mimoriadne dôležitá spätná väzba zamestnávateľa, ktorý by Vás v každom prípade mal informovať o výsledkoch Vášho AC – získate tak pridanú hodnotu nielen zo samotnej skúsenosti, ale aj informácie čo do budúcna zlepšiť a na čo sa vo svojom osobnom rozvoji zamerať.

Postoj kandidátov vs. postoj zamestnávateľov voči AC

Jedným z dôvodov prečo AC stále nie je príliš rozšírenou formou výberového konania je argument zamestnávateľov, ktorí pokladajú Assessment centrum za príliš finančne nákladné. V skutočnosti však po sčítaní všetkých čiastkových nákladov pri zamestnaní nevhodného kandidáta (čas na výberové konanie, zaškolenie, mzdu,…) zistíme, že výrazne prevyšuje náklady za realizáciu samotného AC. To síce trvá v jednom časovom úseku dlhšie, ale hodnotí viac kandidátov naraz, a konzultanti tak dokážu rovno porovnať rôzne typy osobností a zistiť ktorá by sa im do tímu hodila viac.

Kandidáti zas pristupujú k AC odmietavo často buď z dôvodu strachu alebo stresu, prípadne ho hodnotia ako stratený čas a zbytočnosť. Ak sa nad tým však zamyslíme, tak AC predstavuje v tomto prípade zaujímavú sebarozvojovú skúsenosť. Pri účasti totiž zistíte aké sú vaše silné a slabé stránky, v akých situáciách sa cítite sebaisto, v akých máte naopak nedostatky a je potreba na nich zapracovať. A tým pádom to strata času rozhodne nie je.

Príprava na AC

Ako je teda možné sa čo najlepšie pripraviť na Assessment centrum? Pravdou je, že rovnako ako na bežný pohovor, ani na AC sa nejde úplne dokonale pripraviť. Nikdy neviete presne čo vás čaká, aké otázky dostanete, alebo aké úlohy vám budú zadané k riešeniu. Postupujte teda približne rovnako ako pri príprave na bežný pohovor. Niekoľko nasledujúcich typov by vám mohli pomôcť na nič nezabudnúť.

  • Zistite si čo najviac informácií o spoločnosti, rovnako ako aj pracovnej pozícií, na ktorú sa hlásite.
  • Pripravte si dopredu približný kontext odpovedí na štandardné otázky týkajúce sa vašej osobnosti, záujmov, predošlých pracovných skúseností a budúceho rozvoja na novom pracovnom mieste.
  • Skúšobne sa otestujte v logických a IQ testoch.
  • Nalaďte sa na prítomnosť „konkurencie“ a buďte pripravení s nimi spolupracovať v tíme.
  • Nesnažte sa ich zatieniť. U AC vždy neplatí, že vyhráva tá najdominantnejšia osobnosť.
  • Buďte sami sebou, nesnažte sa pôsobiť dojmom aký si myslíte, že by sa vášmu zamestnávateľovi mohol pozdávať.
  • Pristupujte k testom aj úlohám s chladnou hlavou.

Prajeme veľa šťastia!

Máte už skúsenosti s AC? Dajte nám vedieť do komentárov, čo pre Vás bolo najnáročnejšie a v čom vidíte najväčšiu pridanú hodnotu skupinového pohovoru. Tešíme sa na Vaše názory.

Čaká Vás v blízkej dobe pohovor? Stiahnite si náš E-book Ako uspieť pri hľadaní práce , v ktorom podrobne rozoberáme prípravu na pohovor.

K ukladanie nastavení a správnemu fungovaniu využívame súbory cookies. Používaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Súhlasím