Novinky vo výrobnej logistike

15. 2. 2018|  Zo sveta techniky

Obrázek k článku

Sériová výroba včera a dnes: Ako zásobovať montážne linky potrebnými dielmi? Od svojich počiatkov je sériová výroba závislá na tom, či je včas pripravený všetok materiál, všetky súčiastky a diely na kompletizáciu a montáž výrobkov. O to sa starajú prostriedky a systémy vo výrobnej logistike. Od prvej sériovej linky Henryho Forda, z ktorej vychádzali navlas rovnaké automobily, prešla masová výroba obrovskými zmenami. Zlepšila sa spoľahlivosť, rýchlosť a bezpečnosť. Prevádzke sú omnoho čistejšie a tichšie. Skutočným prevratom však je, že v súčasných výrobných liniek už nevznikajú stále rovnaké výrobky, ale každý z nich môže byť v inom prevedení. Pokrok vo variabilite dnešných výrobných liniek dokresľuje výrok Henryho Forda: „Zákazníci si môžu vybrať automobil akejkoľvek farby, pokiaľ sa im páči čierna.“ V súčasnosti sú však zákazníci rozmaznávaní a môžu si vyberať z rozmanitých variant, alebo si pomocou konfigurátora zvoliť tak farbu, ako aj výbavu svojho vozidla. Zatiaľ čo v počiatkoch automatizácie sa na linkách vyrábali navlas rovnaké výrobky a akákoľvek obmena sa vykonávala ručne, dnes sú aj zákazkové výrobky vytvárané na automatických linkách.

Pásová výroba ve Fordových závodech (1913) (https://cs.wikipedia.org)

Ako zásobovať linky potrebnými súčiastkami?

Čím je výroba variabilnejšia, tým je náročnejšie zásobovať ju súčiastkami a dielmi, ktoré sú potrebné k montáži. V mene efektivity sa naviac zmenšujú medzisklady na linke a aj prevádzkové sklady. Z Japonska prevzatý model riadenia prevádzky sa stará o to, aby boli súčiastky vo výrobnom procese k dispozícií podľa potrieb montáže tak, aby nevznikalo zbytočné množstvo rozpracovaných výrobkov a nadbytočných medziskladov.

Súčiastky teda musia byť zo skladu dodávané v ten správny čas. Ani skôr, ani neskôr, než sú potrebné. Skrátka just-in-time. Tomu sa musí prispôsobiť technika pre vyberanie výrobkov zo skladu, tzv. vychystávanie, aj prostriedky dopravujúce súčiastky a diely zo skladov na linku.

Skladový terminál (zdroj: https://www.zebra.com)

Prostriedky modernej logistiky

Sklady sú riadené softwarom WMS (Warehouse Management System) a operátormi, ktorí zo skladu vychystávajú súčiastky, pracujú s intuitívnym operátorským rozhraním, teda vizualizáciou, ktorá im na tablete alebo termináli zobrazuje jednotlivé skladové položky. Operátor má bežne v ruke terminál, ktorý je zároveň tiež čítačkou čiarového kódu, takže odobrané diely sa automaticky odčítajú zo skladu.

Vychystávanie hlasom

Vychystávání hlasem (zdroj http://www.swisslog.com)

Moderné skladové systémy WMS majú tiež hlasový modul. Pracovník skladu dostáva pokyny hlasom – systém mu vtedy „povie“, na akom mieste v sklade nájde požadovaný produkt a v akom množstve ho má vychystať. Skladník potvrdzuje vychystanie tiež hlasom. Rozdiely vo výslovnosti sa riešia tým, že každý pracovník má nahovorený svoj vlastný hlasový profil. Výhodou je, že skladník má obe ruky voľné, nemusia v nich držať terminál. Hlasové vychystávanie je výborným prostriedkom hlavne v mraziarenskom a chladiarenskom priemysle, kde pracovníci často pracujú v rukaviciach, čo im sťažuje manipuláciu s klasickými mobilnými terminálmi.

Dátové okuliare

Dátové okuliare sú ďalšou vychytávkou, ktorá urýchľuje a uľahčuje vychystávanie zo skladu. Operátorovi skladu sa v týchto okuliaroch zobrazuje, aké položky a v akom množstve má vybrať zo skladovacích regálov, a kde sú uložené. Ako skladník postupuje, znázorňuje toto video.

V skladoch sa stretávame s dvoma typmi dátových okuliarov: okuliare rozšírenej reality a okuliare virtuálnej reality. Pozrime sa, aký je medzi nimi rozdiel:

Okuliare rozšírenej reality na stánku SAP na veľtrhu CEMAT (zdroj: (Hannover Messe)

Okuliare rozšírenej reality

Skladník s nasadenými okuliarmi rozšírenej reality vidí svoje okolie, a okrem toho tiež informácie o tom, ktorý tovar má z regálu vybrať. Niektoré okuliare majú zabudovanú aj čítačku čiarového kódu – skladník sa pozrie na čiarový kód na obale, ten sa zaznamená. Skladník má teda voľné ruly pre vyberanie alebo ukladanie tovaru.

Brýle virtuální reality na stánku firmy Jungheinrich an veletrhu CEMAT (zdroj: (Hannover Messe)

Okuliare virtuálnej reality

Keď si operátor nasadí okuliare virtuálnej reality, nevníma svoje okolie a vidí len digitálne vytvorené obrazy alebo scény, podobne ako človek, ktorý hrá počítačové hry. V logistike slúžia okuliare virtuálnej reality napr. k zaškoleniu operátorou. Vytvorí sa simulačný model celého skladu a operátor sa na ňom trénuje napríklad v ovládaní vysokozdvižného vozíku, v prechádzaní úzkymi uličkami skladov, či vychystávaní položiek vo veľmi vysokých skladových regáloch. Na modeli sa môžu plánovať a rozvrhovať logistické operácie tak, aby boli efektívne.

Pozrite sa na krátke VIDEO.

Bezpilotné prepravné vozíky

Na dopravu súčiastok a dielov slúžia rôzne typy manipulačných vozíkov, v súčasnosti obvykle napájaných lítium-iontovými batériami. Stále častejšie sa tieto vozíky obídu bez šoférov.

Ako fungujú v praxi uvidíte v tomto VIDEU.

Bezpilotné vozíky využívajú niekoľko rôznych spôsobov navigácie

  • Indukčná navigácia pracuje na princípe indukčnej slučky. Senzor na spodnej časti vozidla prijíma signál z indukčnej slučky, ktorú tvorí jednopólový vodič zabudovaný v podlahe a napájaný konštantnou frekvenciou. Pozdĺž trasy sú umiestnené v podlahe rádiofrekvenčné čipy, ktoré vozík rozpozná a určuje podľa nich svoju polohu.
  • Magnetická alebo optická navigácia využíva magnetickú alebo optickú pásku nalepenú na podlahe. Na snímanie vodiacej pásky na zemi je vozík vybavený optickým snímačom. Svoju polohu určuje pomocou rádiofrekvenčných čipov umiestnených v podlahe.
  • Laserová navigácia funguje na princípe laserovej triangulácie. V priestoroch, kde sa vozík pohybuje, sú na stenách a stĺpoch umiestnené laserové senzory. Vozík je vybavený laserovým prijímačom, vysielačom a rotujúcim zrkadlom. Vysiela lúč a ten je vychyľovaný rotujúcim zrkadlom k senzoru. Poloha zrkadla udáva uhol a vzdialenosť od senzoru. Trate sú uložené v počítači vo vozíku. Trasy sa môžu vytvárať pomocou príslušného softwaru, alebo behom tréningovej jazdy s vozíkom.

Bezpilotný vozík navádzaný laserom (zdroj: Škoda Auto)

Autonómne inteligentné vozíky

Plne automaticky prepravujú diely inteligentné vozíky, čo sú vlastne mobilní roboti. V priestore sa orientujú podľa prirodzených prvkov výrobného závodu a nevyžadujú žiadne nákladné úpravy prostredia hál, chodieb či skladov. Príkladom je vozík na obrázku, ktorý má vstavaný laser a po ploche sa orientuje podľa stropných svetiel.

Autonómny vozík sa orientuje aj vo veľmi často sa meniacom prostredí a veľkých otvorených priestoroch bez výrazných orientačných objektov (zdroj: https://automatizace.hw.cz)

K ukladanie nastavení a správnemu fungovaniu využívame súbory cookies. Používaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Súhlasím